skip to Main Content

Fönster och dörrbyte

snabba och effektiva

Att byta fönster och dörrar behöver inte vara en besvärande affär. Sedin & Co AB har utfört åtskilliga byten, och vi är snabba och effektiva. I ett äldre hus, gör vi en utförlig miljöinventering, för att utesluta att eventuella miljöfarliga ämnen finns i fogar. Vi utför inte bara mättjänst utan samordnar även så att exempelvis plåtslagare och målare finns på plats i rätt tid under arbetets gång.

Väl inne i hemmen, lägger vi skyddsmatta och håller undan efter oss så att vi gör så lite avtryck som möjligt. Vi har stor vana av att arbeta i hemmamiljö.

Värt att tänka på, är vilken typ av fönster du vill ha. Det ska inte bara passa husets karaktär, de ska vara kostnadseffektiva och hålla en isolerande förmåga, s.k. U-värde, vilket är lönsamt i längden. Vi kan hjälpa dig att förstå skillnaderna i valet av fönster.

Vi ser fram emot att
komma igång med ert projekt!
Inget projekt är för litet för att inte ses som en möjlighet eller för stort för att inte ses som en utmaning.
Back To Top