skip to Main Content

Fasadrenovering

kostnadseffektivt och smart sätt

Tidens gång och omväxlande väderförhållanden gör sitt för att slita på fasader. Vare sig det är puts, tegel, trä eller plåt kan det börja spricka, vittra och ruttna. Väderomslag kan göra att förfallet accelererar i snabb takt. Även avgaser från trafik samt saltet ifrån havet, bidrar till ett ökat slitage på fasader.

När du som fastighetsägare börjar märka att det är dags att renovera fasaden, är vi behjälpliga vid alla typer av material. Vi gör en statuskontroll och utvärderar hur vi kan åtgärda problemen på ett kostnadseffektivt och smart sätt. Det kan röra sig om att foga om tegelfasader, tilläggsisolera, byta ut hela träfasader eller att blästra och bygga upp putsade fasader.

Vi ser fram emot att
komma igång med ert projekt!
Inget projekt är för litet för att inte ses som en möjlighet eller för stort för att inte ses som en utmaning.
Back To Top