skip to Main Content

Badrumsrenovering

funktionalitet, design och komfort

Att stå inför en badrumsrenovering innebär många val när det gäller funktionalitet, design och komfort. Det kan handla om stort som smått – och ofta spänner frågorna över flera områden såsom VVS, el eller ytskikt såsom kakel och klinkers.  Det är en stor process, där du kan komma att behöva hjälp i flera led.

Hos Sedin & Co AB har du en kontakt som du kan vända dig till under hela processen. Vi förmedlar alla de tjänster som behövs och ser till att alla inblandade avtalsleverantörer och installatörer håller sig till den plan vi gjort upp tillsammans med dig i projektets början. Just när det gäller våtrum måste det kännas tryggt och vi har expertisen och erfarenheten för att uppnå ett branschgodkänt våtrum.  Vi tror på rak och enkel kommunikation, där vi finns tillgängliga och är lyhörda för era behov.

Våra yrkesarbetare är vana att arbeta såväl i offentliga som hemmamiljöer, där människor rör sig och verkar under pågående arbete. Vi håller snyggt och prydligt omkring oss under arbetets gång.

Vi är behöriga våtrumsbyggare enligt BKR och följer branschregler enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

SÅHÄR GÅR EN BADRUMSRENOVERING TILL

Hur bygger SEDIN & CO AB badrum?

Att bygga om badrum är en komplicerad process som kräver noggrannhet och inblandning av många yrkesgrupper.

Hos SEDIN & CO är vi noggranna med att följa de rekommendationer och byggnormer som gäller. Tyvärr har vi fått erfara att det slarvas mycket i badrum med vattenskador som följd. Detta är ett välkänt faktum framförallt hos våra försäkringsbolag.

Väljer du att köpa ditt badrum av SEDIN & CO så vet du att du får ett badrum som gjorts av behöriga våtrumsbyggare och du slipper att koordinera hela arbetet själv. Under hela byggtiden kan du välja att ha kontakt med bara en person som ser till att arbetet flyter. Många av våra konkurrenter redovisar i sin marknadsföring endast kostnaden för sättning av kakel. Förarbeten och andra kostnader brukar inte framgå. Vi presenterar alltid hela kostnaden och kan ge dig ett fast pris så du skall slippa otrevliga överraskningar.

Under en badrumsrenovering utförd av SEDIN & CO ges ni som kund möjlighet att följa ert projekt rent momentmässigt via www.tidrapport.nu för att enkelt få en överblick över vad som är gjort och av vem.

Vi dokumenterar varje steg i renoveringen med foto via www.dropbox.com i en projektmapp där ni har tillgång till all information som behövs för er badrumsrenovering om ni önskar detta.

Kronologisk ordning vad som brukar vara normalt förekommande arbeten vid renovering av badrum.

1. Rivning mm

Tidsåtgång: normalt 2 – 3 dagar

Vad görs:
• Proppning av vattenledningar/avstängning vatten
• Utrivning av kakel och badrumsmöbler
• Utrivning av skivmaterial ner till regelstomme
• Ta hand om och slänga kakel och badrumsinredningar, byggavfall och kakel/klinker

Saker som gör att det tar längre eller kortare tid
• Plastmatta gör att det går snabbare (1 dags rivning)
• Ett inbyggt gjutjärnsbadkar gör att det tar längre tid att riva
• Hyreshus utan hiss tar längre tid att riva (sakerna måste bäras ner –
kakel/klinker väger ca 1-11/2-ton)
• Skrapa ner dålig puts bakom plattorna (1 – 2 dagar extra)
• Fuktskador

2. Byte/flytt av golvbrunn, avlopp och vatten

Tidsåtgång: normalt 0,5 – 1 dag

Vad görs:
• Samtliga golvbrunnar byts (om de är från 1991 eller tidigare)
• Bilning i golv för att få upp golvbrunnen
• Såga upp golv och anpassa golvbrunnen i höjd
• Omdragning av vatten, spårning i vägg 

Saker som gör att det tar längre tid
• Eventuellt dra om avlopp till toalett och andra installationer
• Omfattande flyttning av vattenrör (t.ex. handfat flyttas)
• Synliga vattenrör som skall in i vägg

Vanliga saker som glöms
• Gamla golvbrunnen blir kvar – måste bytas ut om den är från 1991 eller tidigare eller inte uppfyller kraven på SS-EN 1253. Vi byter därför alltid alla golvbrunnar.

3. Lagning och förstärkningar

Tidsåtgång: normalt 1 – 2 dagar

Vad görs:
• Spackling och reparation av vägg
• Förstärkning av vägg och/eller golv

Saker som gör att det tar längre tid
• Omputsning eller uppmurning av vägg (1 – 3 dagar)

Vanliga saker som glöms
• Man glömmer att förstärka golv och väggar på ett korrekt sätt vilket ger svikt som kan ge upphov till hål i fuktspärr. Detta i sin tur resulterar i vattenskada. Vi kontrollerar att väggar och golv orkar bära badrumsmöbler, kakel och klinker.

4. Förberedelse för elarbete (UE)

Tidsåtgång: normalt 1 dag

Vad görs:
• Spårning av el i vägg och förberedelse för dragning fram till kontakter –
skåp mm
• Förberedelse för golvvärme

Saker som gör att det tar längre tid
• Installation av jordfelsbrytare. Behövs till bubbelbadkar, golvvärme och kontakt i spegelskåp (230 volt).
• Omfattande ny eldragning och byte av befintliga elledningar
• Installation av spotlights i undertak (rivning, byggnation, takreglar, uppsättning gips, installation och el kostar ca 15 000 kronor exklusive moms)

Vanliga saker som glöms
• Installation av jordfelbrytare görs inte. Detta krävs i de flesta fall. SEDIN & CO har tillgång till behöriga elektriker för att installationer skall göras på rätt sätt.

5. Montering av väggar

Tidsåtgång: Normalt 2-3 dagar

Vad görs:
• Väggarna monteras med 15mm våtrumsplywood samt ovanpå det godkänd våtrumsskiva.
• Väggarna spacklas och jämnas

Saker som gör att det tar längre tid
• Komplicerade badrumskonstruktioner
• Inbyggda badkar

6. Läggning av golvvärme samt flytspackling av golv

Tidsåtgång: normalt 1 dag

Vad görs:
• Läggning av värmegolv (läggning av slingor, inkoppling, el installation samt allt material kostar ca 1 750 kr/kvm exklusive moms)
• Gjutning av golv
• Ordna fall på golvet

7. Plattsättning

Tidsåtgång: normalt 4 – 5 dagar

Vad görs:
• Golvet förbereds före fuktspärr
• Alla golv och väggar fuktsäkras
• Remsor i hörn och manschetter runt rör
• Tätark runt brunn
• Kakel/klinker tas till plats samt läggs och sätts
• Väggar och golv (fogas och torkas av)
• Silikonering i känsliga skarvar och mot andra material

Saker som gör att det tar längre tid
• Flytta och bygga väggar, t.ex. i glasbetong
• Kunden vill ha mönster (på väggar/golv),
• Lägga mindre plattor än 15×15
• Lägga storformatsplattor
• Lägga laserskurna/rektifierade plattor
• Det saknas hiss (hyreshus) – kakel/klinker samt badrumsmöbler skall bäras upp
• Bygga nischer och hyllor

Materialkostnader förutom kakelplattorna är:
• Material för fuktsäkring
• Material för sättning av kakel & klinker (fix, fog, silikon samt förbrukningsmaterial)

Vanliga saker som glöms
• Inte tätskikt i hela badrummet utan endast vid tappställen (t.ex. vid dusch). Vi fuktsäkrar hela våtrummet.

8. Montering, ny rördragning samt inkoppling

Tidsåtgång: normalt 2 – 3 dagar

Vad görs:
• Badrumsinredningarna transporteras till arbetsplatsen
• Badrumsinredningarna skruvas ihop och sätts upp
• Rördragning till blandare, mm
• Inkoppling av golvvärme samt armatur

Saker som gör att det tar längre tid
• Hiss saknas (hyreshus) – materialet måste bäras upp
• Möbler i byggsats
• Inbyggnads WC – vägghängd WC

Sammanlagd ungefärlig tid för ett normalbadrum (golvyta 3 – 5 m2)
Summa dagar: 14 – 20 dagar = 112 – 160 timmar

Vi ser fram emot att
komma igång med ert projekt!
Inget projekt är för litet för att inte ses som en möjlighet eller för stort för att inte ses som en utmaning.
Back To Top